Welkom bij Linking Minds

 

Missie

 

Linking Minds verbindt  kennis, mensen en organisaties met het oog op het verder helpen en ontwikkelen van individuen en organisaties. Met opdrachtgevers, kandidaten en interim-managers onderhouden wij nauwe relaties. We beschikken daardoor over een groot kennisnetwerk. In onze dienstverlening richten wij ons niet alleen op het bemiddelen van toezichthouders, tijdelijk en vast management en bestuur maar ook op het ontsluiten- en het ten dienste stellen van dit kennisnetwerk aan onze klanten.

 

Kernwaarden

 

Persoonlijk contact – gericht op de lange termijn en op samenwerking - , kwaliteit, transparantie en integriteit zijn essentieel bij de manier van werken die Linking Minds voorstaat. Opdrachtgevers, interim-managers en kandidaten kunnen bij Linking Minds dan ook rekenen op oprechte en zorgvuldige feedback.

Wij zijn creatief en flexibel zowel in het vinden van oplossingen voor vraagstukken van klanten als ook in de wijze waarop wij onze diensten aanbieden.

 

Acitiviteiten

 

Advisering rond organisatieontwikkeling en inrichting van besturings-  en governancestructuren. Werving & selectie van toezichthouders bestuur en management. Leveren van interim management oplossingen. Linkingminds is daarbij vooral actief in publieke domein (zorg, welzijn onderwijs en volkshuisvesting)