Onze Ervaring

Onze werkervaring ligt behalve in de non-profit ook in de profit sector (o.a. Shell, Coopers & Lybrand, KPMG). We hebben diverse rollen vervuld als lijnmanager, programma-manager,  organisatieadviseur en  interimconsultant. Mede door deze ervaring kunnen we ons goed verplaatsen in de rol van opdrachtgever of interim-manager. Ook zijn we in staat ons snel inhoudelijk te verdiepen. In ons werk combineren we onze mensenkennis en inhoudelijke kennis.

 

De afgelopen jaren zijn wij en onze partners actief geweest op het vlak van interim management, werving en selectie en organisatie-advies.

 

Enkele voorbeelden

 

 Levering van interim-management diensten:

 

 • Financieel directeur voor terugdringen financieel tekort en het opzetten nieuw financiële beheersing structuur bij zorginstelling.
 • Vastgoeddirecteur voor rationaliseren vastgoedprojectenportefeuille ,ontwerpen en inrichten nieuwe vastgoedorganisatie en ontwikkelen van meerjaren vastgoedbeleid bij zorginstelling.
 • Manager voor het Integreren en optimaliseren van backoffice operaties en het realiseren van gedragsveranderingen voor het creëren van cultuur van 'operational excellence'. (zakelijke dienstverlening).
 • Directeur Bedrijfsvoering voor  verbeteren van bedrijfsprocessen, invoeren van een  professioneel HR beleid, en organisatie  financieel gezond maken (kennis-instituut).
 • Bestuurder voor herstellen vertrouwen bij medische staf bij zorginstelling.
 • Bestuurder Bedrijfsvoering voor overbruggingsoverdracht bij zorginstelling.
 • Hoofd communicatie voor implementeren nieuw zorgconcept en verbeteren functionele aansturing decentrale communicatie staf.

 

Adviesopdrachten:

 

 • Begeleiden van de decentralisatie van de thuiszorg en de vorming van regio gericht werken voor intra- en extramurale zorg
 • Trainen en begeleiden managers voor het leiden van zorginnovatie projecten
 • Ontwikkelen van financieel besturingsconcept voor transportorganisatie. Rapport heeft tot een heldere en betere verdeling van managementverantwoordelijkheden geleid
 • Doorlichten projectmanagementorganisatie in Openbaar vervoer.  Bevindingen leidde tot een heroverweging en uiteindelijk stopzetten van het pilot-project.
 • Proces begeleiden voor de ontwikkeling van een commerciële strategie en bijbehorende businessplannen (sociale werkplaats).
 • Opzetten risicomanagement voor aanbestedingstraject.

 

Werving en selectie (via onze partner Directiewerf)

 

 • Directeur Studentenzaken Universiteit
 • Directeur Marketing & Communicatie Universiteit
 • Secretaris College van Bestuur Universiteit
 • Directeur landelijke koepelorganisatie artsopleiding
 • Voorzitter landelijke koepelorganisatie
 • Directeur Regionaal Samenwerkingsverband Gezondheidszorginstellingen
 • Directeur Onderwijs adviesbureau
 • Directeur-Bestuurder Gezondheids Bevorderende Instelling
 • Directeur Jeugdzorginstelling
 • Directeur Kennisinstituut Psychotrauma
 • Directeur Bestuurder GGZ/Welzijn
 • Directeur Zorg Ketenzorgconcern
 • Directeuren Behandelzaken GGZ instelling