Over Linking Minds

Linking Minds is voortgekomen uit de wens om zowel met mensen als aan proces en inhoud te werken. Linking Minds richt haar dienstverlening op de non-profit sector. De keuze komt voort uit onze maatschappelijke betrokkenheid en onze persoonlijke interesse in deze sector. Met onze dienstverlening ondersteunen wij organisaties onder andere woningbouwcorporaties, welzijns-, zorg- en andere semi-overheidsinstellingen met veranderings- en innovatievraagstukken.

 

Linking Minds werkt nauw samen met partners uit haar netwerk. Kwaliteit, betrouwbaarheid  en duurzame verbinding  zijn belangrijke criteria in de keuze van onze partners. Als organisatie staan wij altijd open voor nieuwe vormen van samenwerking.

 

 

  Hans Pareau Dumont is afgestudeerd als bedrijfseconoom met als onderwerp politieke risico's bij buitenlandse investeringen. Hij  begon zijn loopbaan als business analist bij Shell, waar hij zich o.a. bezig hield met grote (des-)investeringsvraagstukken. Later was hij werkzaam als organisatie-adviseur en heeft hij verschillende organisaties in zowel de profit als de non profit sector doorgelicht en geadviseerd. Als programmamanager was hij betrokken bij de opstart van de OV-Chipcard. In zijn werk heeft hij zijn aandacht meer en meer verlegd naar de menskant en is zich gaan richten op organisatie-ontwikkelingsvraagstukken en de begeleiding van interim managers in veranderingsopdrachten. In 2008 volgde hij de commissarissencyclus van Nijenrode/NCD. Later vulde hij dit aan met diverse coachingsopleidingen waaronder TA coaching en counseling en Management en Organisatieontwikkeling.