Interim management

 

Via 10% Change Company voeren wij zelfstandig interim en adviesopdrachten uit. Waar nodig werven wij extra interim Capaciteit voor onze klanten. Een vraag naar  interim management beschouwen wij niet direct als gegeven. Vooraf toetsen wij of  interim management wel de wenselijke oplossing is. Pas dan zal op basis van één of soms meerdere persoonlijke intakegesprekken gezamenlijk de opdracht en het  interim profiel  worden geformuleerd. Deze vormen de basis voor de interviews met potentïele interim managers. Tijdens opdrachten blijven wij persoonlijk  contact houden met zowel opdrachtgever als interimmanager.


Als opdrachtgever heeft u de keuze welke diensten u van ons wil afnemen. Hiermee kunnen wij de kosten van interim management voor u als opdrachtgever beperken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen 006-25003177 of via info@linkingminds.nl

 

Bij ons aanbod voor interim-management richten wij ons onder andere op de volgende vraagstukken:

-  Integratrievraagstukken van Fusie

-  Verandermanagement & Reorganisatie

-  Innovatie, Verzelfstandiging en Verzakelijking

-  Profesionalisering

-  Programma en project management

-  Overbrugging