Privacy statement

(laatste update 23mei2018)

A.  Gegevensbescherming & Doeleinden

 

Linking Minds (onderdeel van Dureaumont B.V.) zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat onze bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website (www.linkingminds.nl) verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

Op het moment dat LinkingMinds de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.

 LinkingMinds gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor ;

1.     De verwerving van nieuwe opdrachten (werving, bemiddeling, advies en coachingsopdrachten)

2.     de bemiddeling van interim managers,

3.     de werving van vast personeel voor derden

4.     het geven van organisatie-adviezen en

5.     het begeleiden/coachen van teams of individuen (profielbeschrijving als uitkomst van Insight-testen)

 

B.  Gegevensverzameling en -gebruik

Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

1.     Voor het vinden van passende vacatures en opdrachten bij uw profiel, zodat wij u de functie/opdracht kunnen aanbieden die het best bij u past;

2.     Voor het u op de hoogte brengen van de diensten van Linking Minds en nieuws;

3.     Om salarisoverzichten en andere overzichten van onze kandidaten samen te stellen.
 

C.  Openbaarmaking van uw gegevens

Wij delen uw gegevens met onze partners (die op website www.linkingminds.nl) vermeld worden en indien nodig, alleen met het doel om voor u de juiste baan of opdracht te vinden.

Het is mogelijk dat de eigendomsstructuur van Linking Minds wijzigt. In dat geval kunnen wij de door ons over u aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs. U ontvangt daarvan een kennisgeving.

Uw cv en gerelateerde gegevens worden naar potentiële werkgevers of opdrachtgevers  verstuurd, maar alleen wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. .

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties.


D.  Vacature- en opdrachtberichten

U kunt zich in de toekomst abonneren op vacaturemeldingen per e-mail. Daarvoor dient u aan ons uw e-mailadres te verstrekken. Wij gebruiken uw e-mailadres om u via opdracht- of vacaturemeldingen op de hoogte te houden van de nieuwste vacatures en/of nieuws op uw vakgebied.


Wanneer u besluit dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via het mailadres info@linkingminds.nl.

U kunt in de toekomst ook vacature- of opdrachtberichten ontvangen via RSS-feeds zonder dat u uw e-mailadres hoeft te verstrekken.

 

E.  Curriculum vitae ("CV")

Wij bieden u de mogelijkheid om via deze website uw CV in te sturen. U kunt dit doen door te reageren op een specifieke geadverteerde vacature of voor raadpleging door onze wervingconsultants wanneer vacatures zich voordoen. Hoewel uw cv online wordt opgeslagen, is deze alleen toegankelijk voor de werknemers van Linking Minds. 

Uw CV wordt rechtstreeks per e-mail verzonden naar onze medewerkers, die uw gegevens controleren en invoeren in onze centrale in-house database. Deze database, waarin al uw gegevens worden opgeslagen, is toegankelijk voor onze medewerkers.

U kunt uw CV updaten wanneer u maar wilt door simpelweg het insturen van een nieuw CV te herhalen. Uw vorige CV wordt dan  vervangen.

 

F. Gegevens Linking Minds

De belangrijkste gegevens van zelfstandig gevestigde freelance professionals die LinkingMinds bewaart en bewerkt zijn:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
 • uw eventuele publiekelijke LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens;
 • uw gegevens over uw beschikbaarheid, uw tarief indicatie, uw branche/opdrachtvoorkeuren, etc.;
 • uw pasfoto en/of videopresentatie op vrijwillige basis;
 • informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan LinkingMinds verstrekte referenties;
 • overige informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijv. een gespreksverslag n.a.v. een kennismaking of selectiegesprek);
 • feedback van onze relaties (opdrachtgevers) n.a.v. de door u uitgevoerde interim opdrachten (u kunt deze informatie altijd bij ons opvragen);
 • op het moment dat u als ZZP-er voor LinkingMinds gaat werken de relevante ondernemingsgegevens.

 

Voor kandidaten voor vaste functies bewaart en LinkingMinds de volgende gegevens:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
 • uw eventuele publiekelijke LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens;
 • uw gegevens over uw beschikbaarheid, uw salarisindicatie, uw branche/functievoorkeuren, etc.;
 • uw pasfoto en/of videopresentatie op vrijwillige basis;
 • informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan LinkingMinds verstrekte referenties;
 • overige informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijv. een gespreksverslag n.a.v. een kennismaking of selectiegesprek);

 

Voor de coaching van teams en individuen maakt LinkingMinds soms gebruikt het test-instrument van Insights Benelux (onderaannemer). Deelname aan deze testen vindt plaats op basis van vrijwilligheid. De uitkomsten van de test (insights dicovery profiel) wordt op papier en slechts op verzoek van de betrokkene per email gedeeld. Insights Benelux bewaart de uitkomsten op een beveiligde server. LinkingMinds heeft via een beveiligde toegang tot de gegevens op deze server.

 

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties / opdrachtgevers zijn:

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere zakelijke relaties) worden door LinkingMinds verzamelt en gebruikt.  LinkingMinds verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor de organisaties waarmee wij zaken (wensen te) doen:

-        Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten e (2)

-        om een zakelijke relatie te onderhouden en

-        een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.


G.  Gebruik van cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Op de www.linkingminds.nl website kunnen cookies worden gebruikt om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers, en om sessie-informatie op te slaan, zoals de gegevens van uw laatste zoekopdracht (deze gegevens worden gewist zodra u uw browser afsluit). In de meeste browsers kunt u het accepteren van cookies uitschakelen. In het helpmenu van uw browser wordt uitgelegd hoe u daarbij te werk moet gaan. Wij wijzen u er echter op dat het niet accepteren van cookies bepaalde beperkingen in het gebruik van onze website met zich mee kan brengen. LinkingMinds monitored haar websitegebruik en bezoek niet anders dan als doel de beveiliging van de website te verbeteren.


H. Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@linkingminds.nl. U heeft tevens het recht om Linking Minds op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken.

 

I.  Andere websites

Wij wijzen u erop dathet  klikken op de  logo´s van onze partners tot gevolg kan hebben dat u naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Linking Minds. U dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor, en geen zeggenschap hebben over, de gegevensverzameling op deze websites.

 

J.  Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

 

K.  Wijzigingen van ons Privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde door Linking Minds worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van Linking Minds, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op info@linkingminds.nl of ons telefonisch benaderen via het nummer dat op onze website wordt vermeld.